Vartotojų teisės

Lietuvoje nuo 2014 m. birželio įsigaliojo Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kviečia vartotojus ir verslo atstovus susipažinti su naujausiais reikalavimais, reglamentuojančiais vartotojų teises sudarant sutartis ryšio priemonėmis plačiąja prasme.

Video medžiagoje – trumpai ir vaizdžiai apie visus esminius pasikeitimus perkantiems ir parduodantiems internetu, telefonu, paštu ir ne prekybai skirtose vietose.

What are you looking for in Partdo?